Wij zoeken de win-win samenwerking tussen bedrijven/ instanties en jongeren. 

Sponsoring: Wilt u in contact komen met uw doelgroep? Via deze jongeren bereikt u hen gemakkelijk! 

Jong talent binden: Betrek en interesseer jong talent voor uw vakgebied. 

Goed doel: Help onderpresteerders en drop-outs hun talent te benutten. 

Oplossingen vanuit jonge en ervaren ondernemers:  Uw vraagstuk gaan wij aan.
Voor de jongeren is dit een mogelijkheid om hun talenten in te zetten en hun interesses te verkennen. Zij en wij nemen uw vraagstuk serieus en komen met verfrissende oplossingen! 

Uw vraagstuk is onze oplossing  

In overleg met u verkennen we uw vraagstuk. Het kan een vernieuwingsvraagstuk zijn, een marketingvraagstuk, of iets heel anders. Wij matchen uw vraagstuk aan een of meerdere jongeren en zoeken bijpassende ondernemerscoaches. Vervolgens doen zij u een voorstel. Gaat u akkoord? Dan voert de jongere zijn voorstel voor u uit als bijbaan. 

 

Kosten: €700,- exclusief uurloon jongere (±€6,50 per uur) 

Samenwerking

bedrijven 

Teamontwikkeling

Wij hebben veel ervaring met het begeleiden van teams en individuen in het (her)ontdekken van hun talenten, passies en ondernemendheid. Wilt u uw team ontwikkelen? Wij verzorgen bedrijfstrainingen. Een van de mogelijkheden is een Business Bootcamp. U gaat met uw werknemers aan de slag om oplossingen te generen voor uitdagingen binnen en buiten het bedrijf. We steunen teams om zichzelf te organiseren rondom elkaars talent en om gezamenlijk echte oplossingen te realiseren.

 

De opbrengst: 

# Versterking samenwerking 

# Frisse blik van buiten naar binnen 

Kennis over je eigen talenten en hoe je deze kunt inzetten 

* Coaching op talentenanalyse met behulp  van Gallup's StrengthsFinder 

* Coaching op ondernemendheid, zelfsturing en samenwerking vanuit gezamenlijke visie en het aanwezige talent. 

anneke

Hylkema