ONderwijsarchitect

Met onderwijsarchitectuur leer je samen bestaande werkprocessen, afspraken, verhoudingen en projecten in de school te herontwerpen met als uitgangspunt meer ruimte voor passie, autonomie en verantwoordelijkheid. 

Teachers in flow 
Waneer een docent niet in zijn of haar flow zit, kijkt de onderwijsarchitect naar diens talenten en hoe zij daar vanuit het klassenmanagement of de positie in de school kunnen bekrachtigen. 

‚Äč

Docenten bouwen eigen scholing en innovatie  
Wanneer de school LOLproducten afneemt, vormt de onderwijsarchitect een ondernemend, gepassioneerd team die op haar unieke talenten aan het roer wordt gezet om samen de implementatie te realiseren. Docenten geven op die manier hun eigen scholing en innovatie vorm. De onderwijsarchitect biedt het raamwerk voor implementatie en ondersteuning in zelforganiserend leren. 

Opdrachtgevers: